Posted in Poem, Uncategorized

Man on a Boat


Man on a Boat

I saw a poor old man singing on his boat
He had lost his voice because he can’t vote
He sang “I am angry and I want you to know why"
He had tears as he looked into my eye.
"The value of my thought may have dropped",
"The respect for my freedom of speech may have stopped",
"But no one can ask me to stop the fight”,
"And I don’t need a reason because it’s my right".
Posted in Poem, Thamizh (தமிழ்)

மகளிர் தின கிறுக்கல்

நீ நீயுமாய்
நான் நானுமாய் 
புதிரிகளைத் தீர்த்துமாய்
புரியாததைப்  பகிர்ந்துமாய்

சிரித்தும் அழுதும்
அடித்தும் அணைத்தும் 
தனித்தும் கூடியும்
தனித்துவத்தை மதித்தும்

இன்றுபோல் இல்லாத 
நாளை நோக்கி நம்பிக்கையுடன்


Posted in Poem, Thamizh (தமிழ்)

ஹேவிளம்பி

ஹேவிளம்பி

பெற்றது ஒற்றை வெற்றுத்தாள்
வெள்ளை வெள்ளையாய்
உற்றது மற்றொரு நற்பேறு
பச்சை பச்சையாய்
 
வன்மை இன்மையாய்
மென்மை முன்மையாய்
நன்மை பல விளம்பி
வரவேற்போம் ஹேவிளம்பிதனை !
 
 
Posted in Poem, Uncategorized

Mansplaining Women’s Day

A Poem for International Women’s Day

Mansplaining Women’s Day

Listen, I am going to make it a special day,
You don’t know how much I know all that come your way.
So, I want you to forget all your strain,
And join me in my celebration of your pain.

Walk right through this door, watch out for your gown,
Oh, you didn’t tell me you were wearing cocoa brown.
I’d have asked you to pick something in burgundy,
To go with my tie, but who cares if we aren’t trendy?

Today is all about honor, so let me do you the honor,
And tell you what makes you the best in this corner.
Don’t yawn yet. With me darling? You still with me?
Do know that only you can make me the man I want to be.

Here. Here is a fine Syrah. Give it a try.
Any other night, I’d let you have your chardonnay, dry.
But tonight is your night, so experience the exquisite,
I bet you will thank me for this, till our next visit.

Where was I? Yes, honoring the fearless,
And those who stood up for your rights, no less.
For all that you are able to do now,
Many men must have sacrificed what and how.

Want another glass? Thought you’d be done with just one.
This Syrah, with its black pepper overtone, is strong even for men.
Always thought a lot of women wouldn’t have it in them,
You are special and I will never leave you, whatever may come.

Wish I could have some dessert with you and extend our stay,
But am so wiped out that I just want to thank you on this women’s day.

…Shall we….?

Posted in Poem

Love

Love

The fragrance you emanate
From a budding heart as you flower
To all that spice you provide to my life
And to all that you cure 
Those pains, those aches 
How you destress me
How you purify me from deep within...
Clove, I meant Clove.
Not Love. Clove...

I am such a lousy Love Poet.
Posted in Poem, Thamizh (தமிழ்)

காற்றும் கவியும்

இனியும் ஏது தோல்வியே
கவியும் தூது போவதேன்

காற்றே 
சொல்லும்
வெறுமைகளா
பொறுமைகளா
நினைவே 
வெல்லும்
வறுமைகளா
வறுமைகளா

இதையத்தைத் தொட்டுத் தொட்டு நீங்கும்
மரணத்தை விட்டு விட்டுச் செல்லும்
கனிமொழியாய் என்னை நினைப்பாய்
தனிமையிலே என்னை சேர்ப்பாய் 

ஒரு கணமோ இங்கு மவுனம்
மறு கணமோ நீ மறைந்தாய் 
பேசும் ஊமை ஆனேன்
சோகம் தேடிப் போனேன்

மலையின் மீதுள்ள சிகரம்
கலையரசி தந்த பெருவரம்
நிகழ்வு மறக்கவே 
பகடம் பலிக்கவே 

முழு நிலவு மெல்லத் தூங்க
மேகங்களோ அதை மூட 
நட்சத்திரங்கள் கூடி
தாலாட்டு ஒன்று சொல்ல

காலைக் கதிரவன் அகல
காக்கை குருவியும் பறக்க
மகிழ்வு மிகையவே
மனமும் களிக்கவே 
Posted in Poem, Politics - General, Uncategorized

The Next Step

A Poem for Donald Trump’s Presidential Inauguration

the-next-step
Each day as we go about our business,
tweeting past our older tweets, 
RTing some or not,
about to tweet or tweeting.

Each day we encounter each other in twitter,
words incoherent or ungrammatical,
incomplete or insulted,
words to consider, reconsider.

We know there’s something better down the road.
We gather our equality, pride, liberty and justice.
To walk into that which we cannot yet see.
To find a place which is safe for
Our intelligence, our rationality and sanity.

On the brink of twitter horizon, on the cusp of fake news explosion,
May we take that next step.

[Inspired by Elizabeth Alexander’s Praise Song for the Day]

Posted in Poem, Thamizh (தமிழ்)

ஜல்லிக்கட்டு உரையாடல்

வீர விளையாட்டு எனநீர் கூவினால்
வீம்புக்காக வீரம் ஏனய்யா என்பம் நாம்

துள்ளி வரும் நீண்ட கால்களை இடை மறித்து
சுழன்று வரும் வாலை அடக்கிப் பிடித்து
திரண்ட திமிரை அணைத்து, கொம்பிலுள்ள பரிசினைப் பறித்து
காளையை அடகித்தான், உம் ஆண்மையை காட்டுவோம் என்கிறீரே

விழுப்புண்களுக்காக வீரியமாக உடல் வருத்தி
ஏழேழு தலைமுறை கலாச்சாரத்தைக் காக்க
நீர் படும்பாடு புரிகிறதய்யா
எம்பாட்டையும் தான் கொஞ்சம் கேள்வீரோ?

மிருகவதையை தடுக்கவும் மிருக மேம்பாட்டிற்காகவும் உழைப்பவர் யாம்
கலாச்சார சம்பிரதாய சிறப்பறிவோம் யாம்
இவையனைத்தும் பரிணாம வளர்ச்சிக்குட்பட்ட தென்பதையுமறிவோம்
அதை நீறறிவீரோ என்றறியோம்

உங்கள் மாடுகளையும் காளைகளையும் தெய்வமாக மதிப்பீராமே
பின் ஏன் அதைச்சீண்டி கோபமேற்றுகிறீர்கள் உங்கள் வீம்பு வீரத்திற்காக?
அதைச் சீண்டுவதற்காக சிலபலர் செய்யும் சேட்டைகள்
மிருக வதையில்லை என்றும்மால் கூற முடியுமா?

இங்கங்கு சிலபலர் செய்யும் சேட்டைகள் மிருகவதையே
அதை மறுக்கவில்லை மறைக்கவுமில்லை அன்பரே
எங்கள் வீரத்தை எம்மவரிடம் காட்ட உங்கள் அனுமதி தேவையில்லை
என்பதையாமறிவோம் அதை நீறறிவீரோ என்றறியோம்

தேசமெங்கும் வெவ்வேறிடத்தில் பற்பல பரிமாணங்களில்
நடக்கும் மிருகவதைகளைக் காட்டிலுமா இது மிகையென வினவுகிறம் யாம்
காளைகளைச் சீண்டுகிறோம் என்றெங்களடையாளத்தில்
ஒரு பகுதியைச் சீண்டுவது நியாயமா?

மிருகவதையைக் குறைக்க உம்மிடம் பேசத்தயாரய்யா யாம்
எல்லா மிருகவதைகளயும் சமசீர் தராசில் வைத்துப் பின்னர் எம்மிடம் பேசத்தயாரா நீர்?

[இவ்வுரையாடல் தொடரின் பலரும் மகிழ்ச்சி அடைவர்…]


பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்!

–English Translation–

A Jallikkattu Conversation
—————————

If you argue that it’s a display of bravery,
Then we would question the need for such false bravado..

You say that you would announce your masculinity to the world..
By tripping his long legs, By catching his swinging tail,
By embracing his dark hump,
By snatching the prize that’s tied to his horns,
And by bringing the raging bull under your control.

We understand that
All the rigor that your bodies go through for these war wounds
Are to preserve those century old traditions.
Now, will you step into my shoes and see it from my end?

I work hard for animal welfare and to prevent cruelty towards animals.
I understand culture, heritage and traditions,
I also understand that these things have always evolved and changed with times,
I hope you understand that.

We hear that you worship these bulls and cows,
Then why do you provoke them and flare up their anger?
Just so that you could exhibit your false bravado?
Do you agree what a few people do in order to
Instigate these bulls and cows amount to animal cruelty?

Yes. What a few do here and there certainly amount to animal cruelty.
We don’t deny it nor do we want to hide it, my friend.
At the same time, we know we don’t need your permission
To display our bravado amongst ourselves. I hope you understand that.

There are various animal cruelties of different magnitudes taking place
Around the country, every day.
We wonder why ours is being targeted when there are worse cruelties around.
In the name of preventing animal cruelty by pointing out these bull provocations,
Is it fair on your part to provoke us by banishing an important symbol of our culture?

We are ready to discuss and negotiate the animal cruelties that happen in our sport.
Are you ready to place all animal cruelties that happen in the country on the same weighing scale? If yes, then please come to the negotiation table.

Posted in Pictures, Poem

The Perfect Moonshot

The Moon Shot-1.jpg

At the edge of the winter sky,
A quiet light, broken by the north winds.
I breathe a longing haze,
Through the shimmering icicles.
The shadows stand tall;
Am lost in a gleaming thought,
A shortcut between the sharpened edges.
To get that perfect moon shot